माझा शाळेतील पहिला दिवस मराठी निबंध Essay on First Day of My School in Marathi

माझा शाळेतील पहिला दिवस मराठी निबंध Essay on First Day of My School in Marathi: एका हातात पट्टी, खिशात पेन आणि एका हातात आई, वडील किंवा मोठ्या भावाचे बोट धरून, जेव्हा सहा वर्षांचा मुलगा प्रथम शाळेत जातो, तेव्हा खरोखरच त्याच्या आयुष्यातील महत्वाची घटना बनते. तेव्हा मी साधारणतः सहा वर्षांचा होतो जेव्हा एके दिवशी मी वडिलांसोबत पहिल्यांदा शाळेत जायला निघालो होतो. आतापर्यंत माझे आयुष्य खाणे, पिणे आणि खेळण्यात व्यतीत झाले होते म्हणून मला अश्या कोणत्याही प्रकारच्या बंधनाशी ओळख झाली नव्हती.

माझा शाळेतील पहिला दिवस मराठी निबंध Essay on First Day of My School in Marathi

माझा शाळेतील पहिला दिवस मराठी निबंध Essay on First Day of My School in Marathi

मुख्याध्यापकांना भेटणे आणि वर्गात प्रवेश करणे

बाबा मला प्रथम शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे घेऊन गेले. तेव्हा ते एका मोठया खुर्चीवर बसलेले मी पहिले. मी त्यांना नमस्कार केला. माझे नाव शाळेच्या रजिस्टरमध्ये लिहिले गेले. त्यानंतर बाबा मला वर्ग-शिक्षकांकडे घेऊन गेले. वर्गशिक्षक माझ्याकडे पाहून हसले आणि त्यांनी मला पहिल्या बाकावर बसण्याचे आदेश दिले. संध्याकाळी माझे वडील मी तुला घ्यायला येईन असे सांगून निघून गेले.

अभ्यास

शाळेत माझ्यासाठी सर्व काही नवीन होते. वर्गातील सर्व मुलांचे डोळे माझ्याकडे होते. जरी मी स्वभावाने चपळ होतो तरी त्यावेळी माझी कोणाशीही बोलण्याची हिम्मत नव्हती. शिक्षक समोरच्या काळ्या फळ्यावर अंक लिहायचे आणि प्रत्येक मुलाला विचारायचे. आणि न सांगणाऱ्याला उभे ठेवायचे. मला मनातून भीती वाटत होती. हळू हळू माझी पाळी आली. पण शिक्षकांनी विचारताच मी तातडीने उत्तर दिले. त्यांनी माझे कौतुक केले.

एका मुलाशी मैत्री

दुपारच्या सुट्टीत एक मुलगा आला आणि त्याने मोठ्या प्रेमाने माझे नाव विचारले. त्याने मला पाणी पिण्याची खोली आणि शौचालय दाखवले. त्याच दिवशी तो माझा मित्र झाला. तो माझ्या वर्गाचा मॉनिटर अशोक होता.

संध्याकाळची वेळ

संध्याकाळपर्यंत अभ्यास चालू होता. शेवटच्या तासात, शिक्षकांनी एक कथा सांगितली. मला ती खूप आवडली. पण मनात असे चालायचे की कधी सुट्टी होईल आणि कधी घरी जाईल. भूक देखील खूप लागली होती. जसजसा वेळ गेला तशी बेल वाजली. मुले उठून पळाली. अशोकबरोबर मीही बाहेर पडलो. बाबा दारात माझी वाट पहात होते. अशोकशी मी त्यांची ओळख करुन दिली. घरी पोहोचल्यावर माताजींनी मला मिठी मारली.

महत्त्व

अशाप्रकारे शाळेत माझे विद्यार्थी जीवन सुरू झाले. माझ्या आयुष्यातील हा एक चांगला दिवस होता जेव्हा मी शाळेत जाऊन सामूहिक जीवनाची सुरुवात केली आणि सहकार्याचा आणि मैत्रीचा पहिला धडा शिकलो.

Share:

पेटलेली पणती घेऊन, पायाखालची वाट चालत जायची आहे, नवीन वाटांना पायदळी तुडवताना, रचलेल्या शब्दांच्या जोरावर आयुष्याचा वणवा करायचा आहे!!

Leave a Comment