भिकाऱ्याचे आत्मवृत्त मराठी निबंध Bhikaryache Atmavrutt Marathi Essay

Bhikaryache Atmavrutt Marathi Essay: होय, मी भिकारी आहे. मला पुष्कळ लोक भेटले जे माझ्यासमोर पैसे टाकतात, परंतु मला फारच थोड्या लोकांची सहानुभूती मिळते.

भिकाऱ्याचे आत्मवृत्त मराठी निबंध Bhikaryache Atmavrutt Marathi Essay

भिकाऱ्याचे आत्मवृत्त मराठी निबंध Bhikaryache Atmavrutt Marathi Essay

जन्म आणि बालपण

होय, माझा जन्म दक्षिण भारतातील खेड्यात झाला. शेती हा आमच्या जीवनाचा आधार होता. जास्त लाडामुळे मी लहानपणापासूनच आळशी झालो होतो. पण या आळशीपणालाही मी माझ्या बालपणातल्या खोड्यांनी आणि लीलांनी गोड बनवले होते. परंतु, आज बालपणातील सर्व स्वप्नांची आठवण करून हृदय रडत बसते.

भिकारी कसा झालो?

माझे बालपण किती आनंदाने जात होते! पण अचानक ते रंग बेरंग झाले. गावाजवळ वाहणार्‍या नदीच्या काठावर आमची शेती होती. किती हिरवेगार शेत होते! पण एक दिवस नदीत एवढा भयानक पूर आला की संपूर्ण पीक नष्ट झाले. शेत पाण्याखाली गेले, घरही कोसळले. सर्व गावाबरोबरच आमच्यावरही अडचणीचा डोंगर कोसळला. काही दिवसात नदीचे पाणी खाली ओसरले, परंतु त्यामुळे आम्ही कर्जबाजारी झालो. काही दिवसानंतर माझ्या पालकांचा कॉलराने बळी घेतला आणि अनेक ठिकाणी भटकत शेवटी मी या शहरात पोहचलो. जेव्हा मला कुठेही काम सापडले नाही, तेव्हा मी चोरी करणे सुरू केले. एके दिवशी चोरी करताना मला बसने धडक दिली. त्यात मी माझा एक पाय आणि दृष्टी गमावली. माझे मन जगातील सर्व गोष्टींवरून उडाले. पण पोटाच्या भुकेने मला भीक मागण्यास भाग पाडले आणि मला भिकारी व्हावे लागले.

दु:खी जीवन

खरंच, माझं आयुष्य खूप दु:खी आहे. जीवनात आदर किंवा प्रेम नाही! दयाळू लोक मला दोन पैसे देतात, जे घेऊन मी जगत आहे. भीक मागत असताना सुरुवातीस माझे हृदय संकोच करायचे. कुठेतरी डोके आदळून मरण्याची इच्छा होत होती पण आता या निर्लज्ज पेशाची सवय झाली आहे. माझे घर किंवा कोठेही जागा नाही जिथे मला थोडी जागा मिळते तिथे मी रात्र घालवतो. शेवटच्या हिवाळ्यात तर माझ्याकडे पांघरूण म्हणून फक्त एक फाटलेली पातळ चादर उरली होती. माझं दयनीय आयुष्य पावसात आणखीन दयनीय बनतं. पण आता या शरीराला सर्व काही सहन करण्याची सवय झाली आहे. शेवटी गेली अडोतीस वर्षे हे सगळं सहन करत आहे!

जीवन एक लाचारी

आता मी या जीवनाला कंटाळलो आहे. तरीही लोक समजतात, मी कठोर परिश्रम न करता खूप चांगले आयुष्य जगत आहे. जीवन काय – मी नरकातील कीडा बनलो आहे. आपल्या सहानुभूतीबद्दल लाख लाख धन्यवाद!

Share:

पेटलेली पणती घेऊन, पायाखालची वाट चालत जायची आहे, नवीन वाटांना पायदळी तुडवताना, रचलेल्या शब्दांच्या जोरावर आयुष्याचा वणवा करायचा आहे!!

Leave a Comment