पावसाचा पहिला दिवस मराठी निबंध First Day of Rain Marathi Essay

First Day of Rain Marathi Essay: पावसाचा तो पहिला दिवस मी कधीही विसरू शकत नाही. आषाढ महिना लागलेला होता आणि सूर्यदेवता उष्णतेचा वर्षाव करत होते. झाडे-झुडुपे सुकत होती. बाहेर बागेतील हिरवळ गायब झाली होती. नदी नाले व तलाव कोरडे पडले होते. पशु, पक्षी, मानव व इतर सर्व प्राणी उष्णतेने अस्वस्थ होत होते. प्रत्येकाच्या मनात एकच इच्छा होती की, शीतलता असावी. इलेक्ट्रिक पंखे चालू होते, वातानुकूलित मशीन्स चालू होत्या, लोकांचे डोळे आकाशाकडे लागले होते.

 

पावसाचा पहिला दिवस मराठी निबंध First Day of Rain Marathi Essay

पावसाचे आगमन

या उष्णतेने मीसुद्धा कंटाळून गावापासून दूर डोंगरावर गेलो होतो. अचानक आकाश काळ्या ढगांनी व्यापू लागले. ढगांनी गर्जना करण्यास सुरुवात केली. विजांच्या गडगडाटाने व वाऱ्याच्या झोक्यांनी संपूर्ण वातावरण बदलले. हळूहळू पाण्याचे थेंब पडायला लागले.

पावसाचा प्रभाव

अहा! आषाढातील हा पहिला फवारा किती सुखदायक होता! पावसाचे थेंब सुखद आणि आनंददायी वाटले! त्याच्या शीतलतेने हृदय ओसरले. पृथ्वीही ओली झाली. त्याचा तीक्ष्ण सुगंध सर्वत्र पसरला. हळूहळू पावसाचा जोर वाढला. धरतीपासून आकाशापर्यंत पाणीच पाणी दिसू लागले. मी बसलेलो होतो आणि अचानक निसर्गाच्या रुपात झालेला हा बदल पाहत होतो.

वातावरणातील आनंद

त्या टेकडीवरून सर्वत्र पाणी दिसत होते. वरून खाली वाहणार्‍या पाण्याचा आवाज खूप गोड वाटला. झाडाची पाने पाण्याने धुतली गेली आणि चमकू लागली. झाडे डोलू लागली. कळ्या फुलू लागल्या आणि फुले हसू लागली. सुकलेल्या गवताचे अंग-अंग चमकू लागले. सुकलेल्या वेलींनासुद्धा जीवन मिळाले. हळू हळू जवळपास वाहणार्‍या नदीत पाणी वाढू लागले. आकाशात उडणारे पक्षी जणू ढगांचे आभार मानत होते. आता मोरही नाचू लागले. बेडकाचा टर्रटर्र आणि भुंग्यांचा आवाज ऐकू येऊ लागला. प्रत्येकाची तहान संपली. पावसाच्या आगमनाने सर्व निसर्ग विस्मित झाला होता.

माझ्या मनातील आनंद

मी टेकडीवरून खाली उतरलो. पायथ्याशी मेंढपाळ आपल्या गुराढोरांना चारा घालत होता. मी बागेतून गेलो. संपूर्ण बागेत एक नवीन चमक आलेली होती. शेतकर्‍यांनी दूर-दूर पसरलेल्या शेतांमध्ये नांगरणी सुरू केली होती. माझ्या आनंदाला सीमा राहिली नाही. जेव्हा मी घरात शिरलो, तेव्हा बहिणी झोके घेत पावसाचे गाणी म्हणत होत्या आणि आकाशात बनलेल्या इंद्रधनुष्याकडे पाहून आनंदित होत होत्या.

किती सुखद आणि आनंददायक होता तो पावसाचा पहिला दिवस !

Share:

पेटलेली पणती घेऊन, पायाखालची वाट चालत जायची आहे, नवीन वाटांना पायदळी तुडवताना, रचलेल्या शब्दांच्या जोरावर आयुष्याचा वणवा करायचा आहे!!