मी पाहिलेली बाग मराठी निबंध Essay on Garden in Marathi

Essay on Garden in Marathi: बागेत दोन तास घालवण्यासारखे आणखी काय आनंददायक असू शकते? बागेचे मोहक सौंदर्य पाहून हृदयही एक बागच बनते. त्या संध्याकाळी मी जेव्हा बागेत पोहचलो तेव्हा जणू जगाची सर्व सुखे इथेच आली आहे असे वाटत होते.

 

मी पाहिलेली बाग मराठी निबंध Essay on Garden in Marathi

नैसर्गिक सौंदर्य

बागेचे सौंदर्य मनावर जादू करत आहे, असे वाटत होते, जणू मखमलीसारखी मऊ हिरवेगार गवत मला बसायला आमंत्रित करत आहे. मी खाली बसलो. चमेली आणि जुही, गुलाब यांसारख्या अनेक फुलांनी बागेला सुशोभित केले होते. रंगीबेरंगी फुलांचे हास्य फुलताना पाहून आयुष्यातील खऱ्या आनंदाची जाणीव झाली. भुंगे आणि मधमाश्या फुलांच्या भोवती फिरत होत्या, गोड गोंधळ घालत होत्या. हवेच्या लहरीने झाडे डुलत होती. पानांच्या कुरकुर-आवाजाने एक चमत्कारिक संगीत उत्पन्न होत होते. पक्ष्याचे मोहक आवाज, कोकिळाचा ‘कुहू कुहू’ आणि चिमण्यांचा चिवचिवाट वातावरणात गोडवा भरत होता.

तलावाची शोभा

थोड्या वेळाने उठून मी सरोवर आणि कारंज्या जवळ गेलो. थंड पाण्याचे थेंब तिथे उडत होते. सूर्यदेवाच्या शेवटच्या किरणांच्या स्पर्शाने या थेंबांमध्ये इंद्रधनुष्य दिसून येत होते. जलकुंडात बदके कल्लोळ करत होते. ते किती आनंददायक दृश्य होते!

बाग आणि माणूस

बागेचे वातावरण अतिशय मनोरंजक होते. मऊ गवतावर बसलेल्या तरुण-तरुणींच्या रंगीबेरंगी गप्पागोष्टींनीं वातावरण आणखीनच सुंदर बनत होते. मुले झोके खेळण्याचा आनंद घेत होते. रंगीबेरंगी कपडे घातलेले लहान मुले फुलपाखरूसारखे भासत होते. माळी झाडांना पाणी देत ​​होता. बागेत फुलांचा सुगंध होता तर हृदयात आनंदाचा संचार. काही लोकांकडे ट्रान्झिस्टर रेडिओ होते, ज्यामुळे त्यांच्या संगीताने वातावरण आणखी आनंददायक बनत होते!.

मित्राशी भेट

तेवढ्यात माझी एका मित्राशी भेट झाली. आम्ही बागेत फिरू लागलो. सूर्यदेव मावळण्याची तयारी करत होता. हळूहळू त्याची लाली कमी होत होती. पौर्णिमेचा चंद्र अमृताचा वर्षाव करू लागला. वातावरणात असामान्य शांततेचे साम्राज्य पसरू लागले. चालता चालता आम्ही एका झाडाखाली बसलो. मग मित्राची गायनकला जागृत झाली. त्याचा गोड आवाज ऐकून आनंद अजून दुप्पट झाला.

प्रभाव

सगळीकडे काळोख पसरत होता. बागेत फक्त काही माणसे उरली होती. आम्ही उठलो आणि डोळ्यांत नवीन स्वप्ने, ओठांवर नवीन गाणी आणि अंत: करणात आनंदाचा वाहता प्रवाह घेऊन घरी जायला निघालो.

Share:

पेटलेली पणती घेऊन, पायाखालची वाट चालत जायची आहे, नवीन वाटांना पायदळी तुडवताना, रचलेल्या शब्दांच्या जोरावर आयुष्याचा वणवा करायचा आहे!!